AI teknologi og chatbots

Der sker meget på artificial intelligence (AI) området i disse dage. Der findes fx en række AI chat bots, og en af de meget interessante er ChatGPT. Jeg har afprøvet og brugt den en del i den sidste måneds tid, og må sige jeg er ved at få øjnene op for hvor voldsomme ændringer disse teknologier kan have på vores måder at leve, arbejde, lære og være krativ på.

Jeg vil nedefor fortælle lidt om det jeg har afprøvet og brugt chatbotten ,ChatGPT, til.

Humor?

Lad mig starte med det sjoveste 🙂 Har chatbotten god humor? Jeg spurgte chatbotten om at generere forkellige vittigheder, med forskellige temaer. Fx bad jeg den om at skrive en vittighed hvor der indgik “en pind”. Den blev ikke så god 🙂

“Hvad sagde den lille pind til den store pind? “Jeg ved jeg er kort, men jeg er stærk”.

Altså der er selvfølgelig en pointe, men det er knap så sjovt… Så blev det lidt bedre da jeg spurgte om en vittighed med en pladespiller:

Hvad sagde pladespilleren til den gamle vinylplade? “Du har været rundt i mange år, men du ser stadig godt ud”.

Det er bestemt et godt udgangspunkt for en ganske fin far-joke, men den vil stå skarpere med en lille justering, og det er her mennesket kommer ind i billedet. AI kommer med et udganspunkt, og jeg forfiner:

Hvad sagde pladespilleren til den gamle vinylplade? "Du har bevæget dig meget rundt i dit liv, men du ser stadig godt ud"  

Men den giver mig også ideer til andre og helt nye jokes, og det er det er jo præcis det som AI og chatbotten kan:

Hvad sagde pladespilleren til vinylpladen? "Du må godt nok være rundtosset, sådan som du drejer rundt hele tiden" 

Og min idegenerering fløj endnu længere:

Den forelskede pladespiller til vinylpladen: "Er du i et fast forhold? "Nej, jeg er single"

Og pludselig har AI og jeg skabt noget helt unikt sammen! jaja, jeg er med på det ikke bliver årets far-joke, men leg nu bare lidt med 😉

På arbejdet

Jeg er begyndt at bruge ChatGPT i mit arbejde. Hvor jeg ofte ville være hoppet på google og fx endt på Wikipidia, så er jeg nu begyndt at spørge den i stedet for. Jeg har fx midt i et møde spurgt “Kan du give et resume af Knud Illeris læringstrekant. Et øjeblik efter har jeg 15 linjer som har kogt hans trekant ind til benet…og jeg kan spille smart på mødet og bruge de helt rette teoretiske ord 😉 Jeg har også brugt chatbotten, når jeg skal skrive en kort forklaring af et eller andet begreb. Det kunne fx være et begreb som Exteded reality. Her har jeg fået en til at skrive en kort forklaring, og jeg går så efterfølgende ind og justerer og forfiner. Jeg har selvfølgelig fint kunne skrive det hele fra bunden af, men det havde så bare taget mig 15 minutter længere. Og det er en af mine vigtige pointer. AI gør mig langt mere effektiv. Jeg løser min opgave på en brøkdel af den tid jeg skulle have brugt hvis jeg ikke havde haft hjælp fra chatbotten. Og det er jo her vigtigt at nævne, at det som botten skriver er unikt. Det er altså ikke et copy/Paste af noget fra fx Wikipidia. Der vil hermed ikke være udfordringer omkring copyright.

Kan du definere Extended Reality? (fold ud og se svaret) Extended reality (XR) er en samlebetegnelse for teknologier, der skaber en forlængelse af den virkelige verden gennem digitale elementer. Dette kan omfatte virtuel virkelighed (VR), der transporterer brugeren til en helt digital verden, augmented reality (AR), der tilføjer digitale elementer til den virkelige verden, og mixed reality (MR), der kombinerer elementer fra den virkelige verden med digitale elementer på en sådan måde, at de interagerer med hinanden. XR-teknologierne anvendes inden for en række forskellige områder, herunder underholdning, spil, design, uddannelse og træning.

Politik

Jeg har selvfølgelig også spurgt AI’en om politik 😉 Jeg var særlig nysgerrig på hvordan den håndterer “skylds-spørgsmål”. Nedefor er en række spørgsmål jeg stillede den – fold spørgsmålene ud for at se de svar der kom:

Hvem har skylden for krigen i Ukraine? (fold ud og se svaret) Det er vanskeligt at pege på én enkelt faktor eller én enkelt part, der kan ses som den primære årsag til konflikten i Ukraine. Konflikten er kompliceret og har involveret en række forskellige faktorer, herunder interne ukrainiske spændinger og internationale forhold.
I 2014 blev den ukrainske præsident, Viktor Yanukovych, afsættet efter store protester i hovedstaden Kijev. Efter afsættelsen blev der holdt nyvalg, hvor Petro Poroshenko blev valgt som præsident. Dette skabte splittelse i landet, og nogle grupper i den østlige del af Ukraine, der havde stærke bånd til Rusland, reagerede ved at erklære deres uafhængighed.
Samtidig har der været internationale spændinger mellem Rusland og Ukraine, hvilket også har spillet ind i konflikten. Rusland har annekteret Krimhalvøen og støttet separatistgrupper i den østlige del af Ukraine, hvilket har ført til en militær konflikt mellem de to lande.
I sidste ende er det svært at placere skylden for konflikten på én enkelt part eller faktor. Det er vigtigt at huske, at konflikter som denne ofte er komplicerede og involverer mange forskellige interesser og faktorer. Derfor er det også vigtigt at fortsætte med at arbejde for fred og stabilitet i Ukraine og at støtte de internationale bestræbelser på at løse konflikten gennem diplomatiske og fredelige midler.

Hvem har ansvaret for anden verdenskrig? (fold ud og se svaret) Ansvar for Anden Verdenskrig ligger hos lederne af de lande, der deltog i konflikten, især Tyskland, Italien og Japan, der var de primære aksemagter. Adolf Hitler og Nazi-partiet i Tyskland, Benito Mussolini og Fascistpartiet i Italien og kejser Hirohito og militærlederne i Japan spillede alle en væsentlig rolle i eskaleringen af krigen. Men krigen omfattede også mange andre lande, og deres lederes handlinger og beslutninger bidrog også til udbruddet og eskaleringen af konflikten.
Det er vigtigt at bemærke, at årsagerne til Anden Verdenskrig er komplekse og mangefacetterede og ikke kan tilskrives en enkelt person eller gruppe. Versailles-traktaten, der afsluttede Første Verdenskrig, pålagde Tyskland hårde vilkår og nævnes ofte som en faktor i Hitlers og Nazi-partiets fremgang. Den globale økonomiske krise i 1930’erne og manglen på appeasement-politikker spiller også en rolle i udbruddet af krigen.

Hvem har ansvaret for stormløbet på den amerikanske kongres? (fold ud og se svaret) Stormløbet på den amerikanske kongres den 6. januar 2021 var en voldelig og ulovlig handling, der kostede flere mennesker livet og blev bredt fordømt af politiske ledere og almindelige borgere. Angrebet på kongressen blev udført af en gruppe støtter af daværende præsident Donald Trump, der falsk havde hævdet, at valget var stjålet fra ham, og havde opfordret sine støtter til at protestere ved kongressen, mens den var i gang med at tælle valgstemmerne
Ansvar for angrebet på kongressen ligger hos individerne, der planlagde og gennemførte angrebet, samt eventuelle individer eller grupper, der måtte have assisteret eller opfordret dem. Præsident Trump er blevet kraftigt kritiseret for sin retorik og handlinger op til angrebet, og nogen har beskyldt ham for at opildne til volden. Men det er til sidst gerningsmændene, der skal holdes ansvarlige for deres handlinger.

Som du kan se er svarene langt fra sort/hvide. Der bliver ikke svaret kategorisk. Nej, det er nærmest en holistisk tilgang der bliver lagt for dagen. Det er ret specielt for mig, fx når det kommer til anden verdenskrig. Var det ikke Hitler der have skylden!? Det er der ellers ret bred enighed om. Men AI har jo egentlig ret i at Versailles-traktaten, som pålagde Tyskland hårde restriktioner, helt sikkert havde meget at gøre med Hitlers og Nazi-partiets fremmarch at gøre, og hermed havde dette også en del af skylden. Egentlig ret befriende. Altså, jeg mener jo stadigvæk at Hitler har skylden, men det er jo rigtigt at der altid er en grund til at ting sker. Hvis ikke der var lagt disse restriktioner på Tyskland, så havde Hitler måske bare endt som en mavesur excentrisk gammel amatørmaler – han var ret glad for at male i sine unge dage. Apropos den sidste sætning her omkring Hitlers malekundskaber, er det faktisk det eneste dårlige svar jeg endnu har fået fra Chatbotten. Jeg prøvede for sjov at spørge om Hitler kunne tegne. Til dette svarede den at der ikke er noget bevis for at Hitler havde den slags kompetencer. Der er der rent faktisk ret store beviser for! I sine unge dage søgte han ind på kunstakademiet i Wien og kom endda til optagelse (hvilket betyder at han må have kunne et eller andet), men han blev desværre ikke optaget…jeg skriver desværre, for dette var jo også noget der måske kunne have ændret historiens gang til det bedre (læs: Hvis han var blevet optaget, så var han måske ikke gået ind i politik, og havde dermed ikke startet anden verdenskrig)

Kunne Adolf Hitler tegne? (fold ud og se svaret) Det er ikke kendt, om Adolf Hitler kunne tegne tegninger. Der er ingen beviser for, at Hitler havde nogen særlig talent eller interesse for tegning eller kunst generelt. Hitler var en politiker og militærleder, og hans primære fokus var på politik og krigsførelse. Der er ingen oplysninger om, at han har udøvet kunstneriske aktiviteter som tegning.

Hvad med religion? Jeg var simpelthen også være nød til at undersøge hvordan AI’en svarer på religiøse spørgsmål…og igen med skylds-spørgsmålet som omdrejningspunkt.

Hvem havde ansvaret for korsfæstelsen af Jesus? (fold ud og se svaret) Jesus af Nazaret blev korsfæstet og dræbt i det første århundrede e.kr. i det romerske provins Judea. Ifølge Bibelen blev Jesus dømt til døden af en gruppe jødiske præster og andre ledere, der følte sig truet af hans lære og følgere. Romerne, der havde kontrol over området, tillod dommen og udførte korsfæstelsen.
Ansvar for Jesu død ligger derfor hos de jødiske ledere, der dømte ham, og de romerske soldater, der udførte korsfæstelsen. Det er vigtigt at bemærke, at Jesus’ død også er centralt i mange kristne kristologier, der ser Jesus som en gudsendt frelser, der ofrede sig selv for menneskehedens synder.

Egentlig ret interessant, at det er her AI’en svarer mest kategorisk. Jøderne havde skylden! Det er jo faktisk en ret stor diskussion. Måske vi skal prøve at hoppe over i et lidt lettere emne… fx matematik 🙂

Matematik

Kan ChaptGPT mon svare på denne matamatikopgave, som jeg finder på?:
Eva har 5 æbler, hun får 3 æbler mere af Karin. 10 minutter senere kommer Peter og giver hende 10 æbler mere. Hvor mange æbler har Eva i alt?

Chatebotten tænker lidt og svarer kort: Eva har i alt 5 + 3 + 10 = <<5+3+10=18>>18 æbler.

Så må jeg sgu lige presse den lidt. 😊 Jeg avancerer min lille matematikopgave:

Eva har 5 æbler, hun får 3 æbler mere af Karin. 10 minutter senere kommer Peter og giver hende 10 æbler mere. Eva bliver sulten og spiser 2 æbler. Hun opdager pludselig at et af æblerne er rådne og smider det derfor i skraldespanden. Hvor mange æbler har Eva i alt?

Her bliver svaret lidt længere fra botten: Efter at have modtaget yderligere æbler fra Karin og Peter, har Eva i alt 18 æbler. Efter at have spist 2 æbler, har Eva 18 – 2 = <<18-2=16>>16 æbler. Efter at have smidt et råddent æble i skraldespanden, har Eva 16 – 1 = <<16-1=15>>15 æbler tilbage.

Den er sgu ikke sådan at tage røven på 😊

Som jeg ser det vil denne teknologi – i en ikke så fjern fremtid – ændre mange ting i vores liv. Og særligt når det kommer til læring, undervisning og uddannelse, så står vi over for noget meget interessant. Vi bliver nødt til at gentænke hvad det er vi putter i de unge menneskers hoved. Vi bliver nødt til at lære de unge mennesker at kommunikere med sådanne teknologier. Vi skal lære de unge mennesker – og gøre dem i stand til – at kunne analysere på de svar AI’en giver. Og når denne AI teknologi så bliver sat sammen med augmented reality (AR) – som er et digitalt lag på virkeligheden – så bliver den sprængfarlig, på den gode måde (som jeg ser det). Nogen vil også vælge at kalde AR for metaverset, altså en virkelighed hvor teknologien er fuldstændig integreret. Der vil fx ikke gå lang tid før vi kan tage en såkaldt “biolinse” i øjet, som har indbygget skærm, hvor digtiale lag kan lægge sig oven på den virkelighed vi ser. Fx kan navnet på den person du står og taler med “flyve” hen over hovedet på perseon, hvis du ønsker det – det kunne je faktisk godt tænke mig nogen gange 😉

Jeg lyttede til en fremtidsforkser på en konference for et par uger siden. Han citerede CEO for APPLE, Tim Cook (ikke helt præcist gengivet): “Hvis du forestiller dig at være rejst til fremtiden, så vil du opleve at fremtidens mennesker ikke kan forestille sig at leve ude AR/metaverse”…på same måde som vi i dag, ikke kunne forestille os at leve uden internet.

Godt nytår!…2023…sjiiit vi er jo i den fremtid jeg drømte om da jeg var teenager 😉

PS. Topbilledet har jeg udviklet ved at lade to forksellige AI’er producere hver deres bud på et billede af en AI. Egentlig interessant at de begge har udviklet hunkøns-lignende billeder…eller måske er det bare min subjektive, fordrejede og fordumsfulde opfattelse af menneskers udseende som spiller mig et puds 😉

BRAKING NEWS: 007 holder også jul

Det mener Aston Martin butikken ved Svanemøllens Station i hvert fald, hvor jeg så denne luksus transport af juletræ 😉

Danmark får en bred regering!

Det er virkelig lang tid siden jeg har været “sån’ rigtig” positiv overfor dansk politik. Jeg har de seneste mange år været træt af rigtig meget. Særligt blokpolitikken har jeg haft det stramt med. Den gang blå blok regerede, fik DF alt for ofte fuldstændig absurde forslag vedtaget, i bytte for at stemme Venstres og de andre partiers, nødvendige, forslag igennem. Og rød bloks seneste regeringsperiode, har også vist sig fra en grim side; rød bloks 90 mandater, lod socialdemokratiet køre alt for egenrådigt under Coronakrisen. Dette var et parti som Venstre godt nok også med til, ved at acceptere epidemiloven – det har dele af Venstre efterfølgende indrømmet var en af de største fejl under coronakrisen. Udfordringen var så bare at regeringen kun bestod at et parti (S), og de kunne så køre sololøb, uden at skulle blive enige med andre end sig selv.

Derfor har jeg i dag virkelig svært ved at få armene ned. Vi får en bred regering! En bred regering af partier som helt sikkert kan mødes om flere vigtige – og bedre – beslutninger, som Danmark har brug for, end det vil være muligt med yderpartier “på slæb”.

Jer som har fulgt med i mine ytringer om dansk politik i årenes løb, vil huske at jeg ud over mit “hadforhold” til blokpolitikken, også har to personer jeg har det voldsomt stramt med: Lars Løkke og Mette Frederiksen. Og så kan man jo spørge sig selv, hvordan jeg så kan være så positiv overfor en regering, hvor netop disse to personer er bærende elementer? Jeg tror på at netop disse to personer, bliver bedre politikere, i en bred regering. Mette får ikke lov til at handle og agere som det først falder hende – og Barbara Bertelsen – ind. Lars Løkke har vel egentlig været mest tilregnelig, i de år han har haft magten. Det vil sige, man næsten vil vide hvor man har ham nu 😉 Og så må jeg give Lars Løkke, at han faktisk med Moderaternes succesfulde valg faktisk har været med til at sprøjte frisk blod direkte ind i Folketinget. 14 af de kandidater der er kommet ind med Moderaterne har aldrig siddet i Folketinget før. Jeg kan kun klappe i mine små anti-levebrødspolitiker-hænder.

Selvfølgelig vil der komme kriser og kedelige sager med denne regering, som jeg sikkert vil brokke mig over. Men lige nu vil jeg havde lov til at glædes. Glædes over at Danmark nu endelig IKKE skal “styres” af små yderligtgående partier. Nu skal der samarbejdes ind over den brede midte, om vigtige og store beslutninger for Danmark.

  • Tak til Mette Frederiksen for rent faktisk at holde ord, når det kom til at søge et regeringssamarbejde hen over midten.
  • Tak til Jakob Elleman Jensen for at kravle ned fra træet – væk fra blå blok – og gøre det rigtige for Danmark.
  • Tak til Lars Løkke for under hele valgkampen, stålfast, at have arbejdet mod (og troet på) en bred regering.

Det er sgu ret fantastisk! Tillykke til Danmark med den nye brede regering

Sikke et valg!

Det var godt nok et spændende valg vi lige har været vidne til. Jeg sad monteret foran mit TV og zappede fra DR til TV2 hele aftenen d. 1. november. Jeg måtte dog kapitulere lidt over 1, hvor det endelig stod klart at rød blok kunne mønstre 90 mandater, hvis Grønland stemte som forventet.

Egentlig er det jo lidt vildt at der rent faktisk var 68.000 flere danskere som ønskede blå blok+moderaterne, men at det alligevel var rød blok som kunne tælle til 90 mandater. Det er et lidt pudsigt at vores valgsystem er skruet sådan sammen. Jeg er bestemt ikke mavesur over dette, for dette kunne jo lige så godt have været til fordel for de blå partier, hvis stemmerne var faldet anderledes ud. Men måske man alligevel burde kigge på denne pudsighed?!

Det absolut vigtigste for mig til dette valg har været at skabe mulighed for en bred regering. Meget tyder på at der rent faktisk kan være mulighed for dette. Mange partier taler i hvert fald stadigvæk forholdsvist positivt om det, og de fleste partier er stadigvæk inviteret til møder med “kongelig undersøger” Mette Frederiksen.

Jeg vil virkelig være ked af det, hvis det ender med at blive en ren rød eller blå regering. I begge tilfælde vil det blive en meget usikker regering. I rød blok er der enorm forskel på enhedslisten og de radikale. Hvis en rød regering skal lykkes, vil det formentlig være som en et-partis regering, som vi har haft de sidste par år – og det tror jeg ikke mange danskere ønsker. Hvis vi kigger på blå blok, så er der alt for mange partier. Alt for mange partier, som vil gøre alt for at hyppe egne kartofler. DF, Nye borgerlige og Danmarksdemokraterne vil forsøge at overgå hinanden i absurde indvandrefjendske forslag, som de vil have gennemført for at stemme for store og vigtige lovforslag som Venstre, Konservative og Liberal alliance, måtte stille.

Jeg er enig med Lars Løkke og moderaterne om at en bred regering er det rigtige for Danmark. Jeg er dog bare meget lidt glad for Lars Løkke 😉 Og jeg er af den overbevisning at hans ønske om en bred regering, kun er vigtigt for ham fordi han kan se at det er vejen til magten. Hvis han om 2 år, ser at hans vej til magten er at gå i en rød eller blå regering , ja så gør han det. Jeg må dog forsøge at se bort fra mine negative følelser omkring Lars Løkke, og hellere se muligheder.

Jeg tror rent faktisk vi står i en fantastisk situation i forhold til at skulle skabe en bred regering ind over midten. Jeg håber og tror at de store partier (omkring midten), vil være i stand til at få puslespillet til at gå op.

Men lad os nu se! Der er lang vej endnu mod en bred regering. Spørgsmålet er hvor vigtigt det er for Mette Frederiksen om de partier hun går sammen med dropper deres krav om at der skal laves en advokatundersøgelse af “mink-skandalen”. Hvis moderaterne og Venstre ikke vil give køb på det, kan jeg være nervøs for hvad der sker… Nu må vi se. Spændende er det, og ufattelig vigtigt for Danmark.

Winter is (not) coming?

Alternativet er for tiden ude med en kampagne, med reference til Game of Throne citatet “Winter is coming”. Alternativet ændrer citatet til: “Winter is not coming”

Kilde: https://www.facebook.com/alternativet.dk

Med det budskab sætter Alternativet fokus på klimaforandringerne. Alternativets pointe er at vi med vores høje udledning af CO2, vil se højere og højere temperaturer, og i sidste ende vil vinteren helt forsvinde fra Jordens, eller i hvert fald Danmarks, overflade.

Jeg er generelt enig i at vi skal tænke på klimaet. Jordens resuser skal vi passe på, og jeg er kæmpe fortaler for vedvarende energiformer, men jeg stiller mig alligevel lidt kritisk for Alternativets bombastiske budskab. Jeg har faktisk de sidste par år gået og været mere nervøs for om vi mon ikke snart bevæger os ind i en lille ny istid. Istid er nemlig et tilbagevendende fænomen igangsat af små variationer i Jordens bevægelse om Solen.

De fem store istider

Siden Jordens fødsel for 4,5 milliarder år siden har kloden gennemgået fem istider, som forskerne med sikkerhed kender til.

1. Huron: 2,4-2,1 milliarder år siden
2. Cryogen: 850-635 millioner år siden
3. Andean-saharan: 460-430 millioner år siden
4. Karoo: 360-260 millioner år siden
5. Kvartær: 2,6 millioner år siden – i dag

Der findes dog også mindre istider, og den seneste mindre istid sluttede for omkring 11.500 år siden og blev efterfulgt af den varmere mellemistid, vi befinder os i i dag.

Den seneste istid var på sit højeste for knap 22.000 år siden. Her dækkede isen hele Norden, det nordlige Rusland samt Grønland og store dele af Nordamerika. (Kilde: https://illvid.dk/naturen/klimaforandringer/istid-hvad-er-en-istid)

HVORDAN OPSTÅR EN ISTID?

Istiderne er bestemt af Jordens bane omkring Solen, som skifter mellem at være elliptisk og næsten rund, samt af små skift i jordaksens vinkel.

Det handler om hvor store mængder solstråling der når ned til Jordens overflade på forskellige breddegrader, og dermed også, hvor varmt eller koldt der er.

Den jugoslaviske geofysiker Milutin Milankovitch, beskrev disse cyklusser i 1930’erne.

Cyklusserne fører til komplicerede skift i mængden af energi, der rammer Jorden på forskellige årstider og steder. Det er disse skift, som baner vej for de store temperaturfald, der forårsager en istid.

Hvis sneen ikke smelter om sommeren, bliver mindre sollys absorberet i Jorden. Resten bliver kastet tilbage til rummet af den snehvide overflade. Det forstærker den afkøling, der startede på grund af variationer i Jordens bane om Solen.

Jordaksens hældning svinger mellem 22 og 24,5 grader over ca. 41.000 år. Jo mindre vinklen er, jo mindre bliver forskellen mellem sommer og vinter, hvilket får isen til at blive liggende hele året (Kilde: https://illvid.dk/naturen/klimaforandringer/istid-hvad-er-en-istid).

HVORNÅR KOMMER DEN NÆSTE ISTID?

Mellemistider som den, vi befinder os i nu, varer typisk et sted mellem 10.000 og 30.000 år. Når den ophører, bliver kloden sendt tilbage i kummefryseren under en ny istid, der varer mellem 90 og 100.000 år.

Da den seneste istid ophørte for 11.500 år siden, kan en ny istid nærme sig. I hvert fald i teorien.

Spørger man forskerne, er der ikke grund til at frygte en permanent vinter lige foreløbig. Den menneskeskabte globale opvarmning har nemlig øget temperaturerne i en sådan grad, at det er blevet langt sværere for en istid at få fodfæste på kloden.

Sagt på en anden m¨åde: Vores udledning af CO2 kan være med til at sikre vi ikke kommer ind i nye istid her i norden. Udfordringen kan dog være at det vil være på bekostning af andre lande i verden, som får det alt for varmt. Derfor er det nok ikke en farbar vej, bare at lade stå til. Men vi har nok meget at lære endnu. Måske vi i en fremtid begynder at kontrollere klimaet, ved hjælpe af præcis beregnet CO2-udledning.

Hvor meget skal vi undskylde for?

Et lille indspark i debatten om hvorvidt Spies koncernen skal undskylde Simon Spies’ ubehageligheder.

Samtidig med mange af hans eskapader var børneporno lovligt at distribuere i Danmark (Fra 1969 og 11 år frem, og der var bred enighed om det i Folketinget). Jeg synes altså at det sætter en fed streg under at tiderne forandrer sig. Vi bliver heldigvis klogere, og vi vil altså få rigtig travlt, hvis vi skal undskylde for alt hvad folk og fæ gjorde i gamle dage.

Så lad os nu komme videre…

Skal integrationspolitik nu også være et tema til dette valg?

I 2014 lavede jeg nedenstående tekstbillede. Til hvert valg siden har jeg haft behov for at dele det igen. Og nu, ja nu skal vi så til at diskutere tørklæder i folkeskolen. Det har vi mærkeligt nok ikke diskuteret i de sidste 4 år…

Sprite Alpine fra 70’erne

Sidste år (2021) havde vi et hjørne på matriklen som vi ikke rigtig vidste hvad vi skulle bruge til. Vi besluttede at det kunne være super sjovt med en ældre campigvogn fra 70’erne som tidsmæssigt passer til huset. Det kunne se fint ud, og samtidig fungere som et avanceret legehus for ungerne, og anneks for gæster. Jeg fandt en fantastisk Spirte Alpine fra 1976, på en af mine veteran-facebook-grupper, og den sprang vi på. Den var synet og det hele, så vi kunne nemt som ingenting hente den i Rødovre og køre den hjem i haven.

Nu har den så stået i sit hjørne et års tid, og fungeret præcis som den var tiltænkt. Ungerne elsker at lege i den, og flere gæster har også overnattet i den. Vi har også selv overnattet i den en del gange. Det er hyggeligt.

Men vi har haft en drøm om at tage “hende” på en rigtig tur. Det er lykkedes, og jeg sidder nu i mit fortelt på plads 33, Copenhagen Camping, og skriver dette indlæg 🙂 Det er ren hygge! Retromusik på radioen, ungerne sover, jeg drikker SLOTS CLASSIC og livet er skønt 😉

Men vores gamle dame har aldrig haft et navn, og en tidligere kollega havde på Facebook kommet med den geniale ide at hun da skulle kaldes ALMA:
A for Amanda
L for Lisbeth
M for Martin
A for Andrea

Så derfor døbte vi hende med prompt og pragt her på campingpladsen 🙂

Det har været rigtig hyggeligt at være på camping. Ungerne har været glade for det, og vi har hele tiden gået rundt med følelsen af at være på Falster i vores sommerhus. Samme afslappende stemning. Så hvis vi en anden gang står med en uge, hvor vi ikke kan være i vores sommerhus, så tager vi da ALMA på tur igen 🙂

Her en lille video af hvordan vi har indrettet os.

Ja eller nej?

På min cykeltur igennem København, bliver jeg præsenteret for nedenstående valgplakater. Der er faktisk ikke mange af dem rundt omkring i gadebilledet…måske der kommer flere… Måske partierne bare ikke er så vilde med at melde for voldsomt ud i frygt for et pinligt nederlag, når det måske ender med det modsatte resultat, end hvad de har prædiket. Tydeligt er det dog at der er flest plakater fra Venstre og DF. Og sjovt er det, at det føles som om netop disse to partier har byttet grafisk designer til dette valg 😉

Sejren for den mest kreative plakat tilfalder Alternativet. Det er sguda intet mindre end genialt. Deres JÅ fortæller jo både hvad de opfordrer os til at stemme, hvilken liste de kommer fra, og så også lige den lille detalje at der nok ikke er helt enighed i partiet om hvorvidt der skal stemmes ja eller nej, for vi danskere bruger vel “Jåå” når vi ikke er helt sikre i vores svar 🙂

Sejren for mest dovne parti løber De Radikale med…;-)

Kan I alle have en god valgkamp derude. For mig er valget ganske simpelt. Hvis du vil have at Danmark skal sidde med ved forhandlingsbordet, når det kommer til europæisk forsvar, så skal du stemme Ja. Hvis du ikke mener vi skal sidde med, så skal du stemme Nej. Lige meget om vi stemmer ja eller nej, kommer vi med tiden til at bruge to procent af vores BNP på militær…det har vi lovet NATO.

“Jeg står” – et stoisk øjeblik

Kender du det at du et øjeblik bare føler du har præcis det du har behov for? Du mangler ikke noget, og hvis en person kom og tilbød dig en håndfuld millioner, ville du egentlig ikke vide hvad du skulle bruge pengene til. I denne situation er det fuldstændig lige meget hvilke kritiske bemærkninger du måtte få, for de praller af. Du har ro, og du er dig selv. Ja, der er vel tale om et “stoisk øjeblik”. Det er selvfølgelig en skøn følelse, men det kan faktisk og være lidt skræmmende. Kan det virkelig være rigtigt at der intet er i universet du har lyst til, end præcis det du allerede har? Er det fordi du er blevet gammel, kedelig og magelig? Måske…men det kunne jo også ganske enkelt handle om følelsen af lykke.

Fra tid til anden har jeg denne stoiske følelse, og det er i sådan et øjeblik jeg fik ideen til sangen “Jeg står”. Sangen har dog været alt for længe undervejs, men endelig fik jeg den færdig.

Jeg håber du vil lytte på den, selvom det nok ikke lige er straight up popmusik. Det er vel mest af alt “min form for kunst”. Jeg synes selv der er små solstråler rundt omkring i produktionen, men jeg er særlig glad for min el-guitar solo, som du kan høre mod slutningen – mest fordi jeg aldrig har indspillet en solo på el-spade før! 🙂

Amanda og Andrea 5 år :-)

Vi genbruger selvfølgelig tøj herhjemme 😉

Her er min skønne tøser. Andrea er 5 år i dag og da billedet blev taget af Amanda i 2019 var hun også 5.