Vi forstår ikke lægerne

Når vi får et brev fra lægen, kan der være udtryk og begreber vi ikke forstå. Her et mit besyv til at lette forståelsen:

Lægen skriver / hvad siges der egentlig?

  • Der er udtalt nervepåvirkning / Nerverne bliver mega meget påvirket
  • Der skal ske en udredning / Vi bruger en masse tid på at undersøge sagen
  • Der er intet krav om, at De aktuelt dyrker idræt / Du kan bare blive liggende på sofaen
  • Der er sket et dramatisk fald i dødeligheden / Det er total spændende at der nu ikke sker så mange dødsfald
  • I sjældne tilfalde kan massiv spisning medføre diare / Spiser du for meget, skal det også ud igen
  • Der kan være moderat ubehag / Det kan gøre ondt
  • Lokalbehandling er bedst i dette tilfælde / Jeg skærer dig kun i den finger den er gal med